efineo to firma, która powstała jako odpowiedź na wyzwania nowego otoczenia ekonomicznego; dynamicznie zmieniającej się gospodarki opartej na wiedzy. efineo jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i praktyki w usługach finansowych. efineo współpracuje z grupą uznanych specjalistów w zakresie finansów i ekonomii, których wiedza i doświadczenie jest wsparciem dla Naszych Klientów i Partnerów Biznesowych. Założycielem efineo jest Jakub Makurat – finansista, manager, praktyk bankowy i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z przedsiębiorcami w zakresie zarządzania finansami oraz obsługi finansowej firm polskich i zagranicznych.
    Misją efineo jest dostarczanie twórczych rozwiązań dla klientów w zakresie podnoszenia praktycznych kompetencji i wiedzy w zakresie zarządzania w organizacjach.

    W efineo skupiamy się na dogłębnej analizie sytuacji biznesowej i dopasowaniu rozwiązania do potrzeb i celów operacyjnych, taktycznych i strategicznych Klienta. Oferujemy Państwu twórcze rozwiązania w celu osiągania waszych celów biznesowych dotyczący podejmowania decyzji finansowych, zwiększania przychodów ze sprzedaży, racjonalnego gospodarowania kosztami, monitorowania i zarzadzania ryzykiem finansowym. Powyższe cele realizujemy poprzez usługi doradztwa i usługi szkoleniowe dla Państwa Firm i Pracowników.
    Założyciel i leader efineo. Od kilkunastu lat związany z finansami, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska w doradztwie dla przedsiębiorstw, obsłudze finansowej i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada również istotne doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniu i obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych oraz Centrum Doradztwa dla Firm w Deutsche Bank. Wcześniej zajmował się bankowością dla firm i prywatną w Fortis Bank Polska i Raiffeisen Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Prowadzi konsultacje, warsztaty i szkolenia z zakresu analizy kredytowej, finansów przedsiębiorstw oraz budowania relacji na rynku klientów instytucjonalnych. Występuje z odczytami na konferencjach branżowych i publikuje artykuły w prasie ekonomicznej z zakresu bankowości i finansów. Jest wykładowcą w zakresie zarządzania finansami. Od 2004 roku zrealizował wiele projektów szkoleniowych z zakresu wiedzy i umiejętności finansowych dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Ukończył studia w zakresie Międzynarodowej Integracji Gospodarczej oraz Finansów i Bankowości. Obecnie prowadzi firmę doradczo szkoleniową efineo która zajmuje się wspieraniem w decyzjach ekonomicznych i finansowych dla firm oraz instytucji a także prowadzeniem szkoleń biznesowych.